วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์/สืบพระชะตาเฉลิมพระเกียรติ


พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์/สืบพระชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พุทธศาสนิกชนชาวพังงา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา นุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์/สืบพระชะตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๘ รูป และมีนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
        เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือครบปีที่เป็นวาระสำคัญๆ ควรจะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
        สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพพระเคราะห์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์บทต่างๆ และเจริญพระพุทธมนต์บทประจำดาวนพพระเคราะห์ทั้ง ๙ วัน พิธีถวายผ้าไตรอาบน้ำฝน พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา 


***อย้าโกบ หอมรสกล้า/รายงาน/0883798501

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป