วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของพังงาประชาชนเมื่อเวลา 13.30 น ณ.วัดราษฏร์อุปถัม หมูที่ 4 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หังหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายกเหล่ากาชาดพังงา และแขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอทับปุดเข้าร่วมโครการ.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยทางจังหวัดพังงาได้นำภาคส่วนต่างที่เกี่ยวข้องออกมาลงพื้นที่มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงบันใดบ้าน  โดยมีนายสมโภชน์ โอทอง นายอำเภอทับปุดให้การต้อรับ นอกจากทางนายกเหล่ากาชาดได้นำถุงยังชีมมามอบให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วย  สำหรับลักษ์ณะพื้นที่ของตำบลบางเหรียงสภาพเป็นเทือกเขายาวตลอดแนวทั้งสองด้าน ซึ้งทางทิศเหนือจดตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้านทิศใต้ จดตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้านตะวันออกจดตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และด้านทิศตะวันตกจดตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงาซึ้งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่ราบเนินเขา ภูมิอากาสมีความชื่นเหมาะแก่การ การทำเกษตรกรรมและอยู่ไกล้แหล่งน้ำคลองมะลุ่ย มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 92.032 ตารางกิโลเมตร หรือ 57.620 ไร่โดยแบ่งหมู่บ้านเป็น 5 หมู่ได้แก่บ้านบางเหรียง  หมมุ่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านบางเหรียงใต้ หมู่ที่ 3 บ้านคอกช้าง หมูที่ 4บ้านบางเหรียงเหนือ และหมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน ประชากรรวม 2.180 คน 645 ครัวเรือน พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ปรพกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยาพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย


***อย้าโกบ  หอมรสกล้า รายงาน/080-1480403

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป