วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธศาสนิกชนชาวพังงาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2556เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 พุทธศาสนิกชนชาวพังงาจำนวนมาก ต่างพากันนำข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าวัดเพื่อร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดประชุมโยธี อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน
        สำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้า และวันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์สามเณร อธิษฐานอยู่ในอาวาสตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งสองวันดังกล่าว ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประชาชนโดยทั่วไปในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา จะเป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส  


***อย้าโกบ หอมรสกล้า/รายงาน/088-3798501

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป